content
Vorige

Reglement voor het Diaconie-Linnen Naaj-School dezer stad, geapprobeerd door de Wel Edel Groot Agtbare Heeren van de wet, den 20 december 1774