content
Vorige

Van strijd en zegen : gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het veertigjarig bestaan der Vereeniging voor lager en uitgebreid lager onderwijs op Geregormeerden grondslag te Rotterdam-Zuid