content
Vorige

Toespraak namens oud-bestuurders van het Nederd. Gereformeerd Diakonie-Ledematenhuis, te Rotterdam : aan H. Reidt, bij gelegenheid der vijf en twintigjarige vervulling zijner betrekking als vader van dat gesticht