content
Vorige

Hulp in nood : dichtregelen, uitgegeven ten voordeele der weduwen en weezen, welker mannen en vaders zijn omgekomen door den jongsten storm op zee, op de pink de Jonge Albert