content
Vorige

Bij het bezoek in de diergaarde, door de leerlingen der R.K. Parochiale Armenscholen, te Rotterdam : 30 augustus 1864