content
Vorige

Uytlegginge over het vijfde capittel des H. Euangelisten Mattheus : vervatet in XXXIV predicatien gedaan in de Christelijke vergaderinge der Remonstranten