content
Vorige

Reglement voor de Diaconie-Scholen dezer stad, geapprobeerd door de Wel Edele Groot Agtbare Heeren van de wet, den 20 december 1774