content
Vorige

De redding der bemanning van het Nederlandsche brikschip Nijverheid, verbrand in de Indische zee op 29 56' Z.Br. en 43 38' Lengte beoosten Greenwich ; benevens de beschrijving eener reis op de kust en in de binnenlanden van Oost-Afrika, met statistike en mercantile berigten, betreffende dit weinig bekende gewest