content
Vorige

175 jaar groote en kleine scholen der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam : 1774-1949