content
Vorige

De Zaak van Brakel in 1688 en de langdurige vacature van Petrus Tilenius : naar de kerkeraads-acten der Ned. Geref. Gemeente te Rotterdam bewerkt