content
Vorige

Eenige opmerkingen over het geschrift van den heer C.S. van Heekeren, getiteld: "Ophelderingen over mijn ontslag als hoofd-agent op Java der Internationale Crediet- en Handels-Vereeniging "Rotterdam" en het daarover gevoerde proces