content
Vorige

De gemeenteraad : wettelijke voorschriften waarvan de kennis vereischte is bij de vaststelling van gemeenteraadsbesluiten