content
Vorige

Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het eerste lustrum van U.N.I., vereeniging van leerlingen en oud-leerlingen der 1e H.B.S. met vijf-jarigen cursus te Rotterdam