content
Vorige

Hoc anno : feestrede gehouden ter gelegenheid van de viering van het vijftig-jarig bestaan van "De Club Rotterdam" op vrijdag 27 oktober 1978 op de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging "De Maas" te Rotterdam