content
Vorige

Van de heydensche orakelen, nevens twee brieven van de heeren Joh. van Beverwyk, en Gerard Joh. Vossius, over de verschijning van samuel aan Saul, I Sam. XXVIII : met een voor- en naa-reeden van Joachim Oudaan Fransz: dienende gezamentlijk tot krachtige wederleggingh van 't gevoelen van D. Balth. Bekker, en Anthony van Daalen