content
Vorige

De eigendunkelijke handelingen van heeren commissarissen der Rotterdamsche Schouwburg-Vereeniging, contra de directie van den Koninklijken Hollandsche Schouwburg : blijkbaar uit eene gevoerde correspondentie ter zake van het Nationaal Tooneel