content
Vorige

Feestnommer van de Rotterdamsche Courant : ter gelegenheid van het 25-jarig Krooningsfeest van Z.M. onzen geëerbiedigden Koning Willem de Derde, op 12 Mei 1874