content
Vorige

De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum = The Hague bookbindings of the eighteenth century in the Royal Library and the Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum