content
Vorige

De rouwhulde aan de nagedachtenis bewezen van wijlen den A.·.B.·. M.A.P. Kerdijk, Oud Reg.·.en laatst M.·. van Eer der Loge de drie kolommen, in het 0.·. van Rotterdam