content
Vorige

Een museum is verinnerlijkte openbare ruimte = A museum is internalised public space : toespraak in het Louvre op 28 februari 2001 = speech at the Louvre on february 28, 2001