content
Vorige

De ondergetekende heeft de eer, ter uwer kennis te brengen, dat hij met 1 maart c.k. een bizondere school voor meer uitgebreid lager onderwijs denkt te openen in de Goudsche Straat, no. 590