content
Vorige

Toespraak tot de heeren D. Hirsch, mede-oprichter en directeur-hoofdonderwijzer, en J. Bikkers, adjunct-hoofdonderwijzer der Inrichting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam, bij gelegenheid der gedachtenisviering van hunne vijf-en-twintigjarige werkzaamheid aan genoemde inrichting op 4 juni 1878, namens de oud- en tegenwoordige leerlingen