content
Vorige

Lingua, dat is de tonge : leerende hoe de mensche zijn tong bedwingen sal, 't welck een kleyn lidt is, maer het kan veel quaets ende goets doen. In dese sorchlicke tijde voor alle mensch seer bequaem om lesen