content
Vorige

Het uitmuntend karakter en de zonderlinge lotgevallen van Hugo de Groot herdagt bij de beschouwing van het slot Loevestein, in de maand julij 1772, en naderhant (voornaamlijk op den 22 maart 1774) bij wijze van redenvoering voorgedraagen, ter gelegenheid van het vertoonen van een papieren gedenkstuk