content
Vorige

Practycke in civile saecken, seer nut profijtelijck ende noodigh allen schouten, burgermeesteren, schepenen, ende andere rechteren