content
Vorige

Archief van de Griffie van de Gemeenteraad van Albrandswaard

  Bekijk het hele archief


 • Titel:
  Archief van de Griffie van de Gemeenteraad van Albrandswaard
 • Nummer:
  1645
 • Datering:
  2011-2017
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  De archiefstukken jonger dan 75 jaar zijn ter inzage met toestemming van het college van B. en W. van Albrandswaard
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie tot herbenoeming van de burgemeester van Albrandswaard over de periode 1-11-2011 tot 1-11-2017
 • Trefwoorden:
 • Vormer: