content
Vorige

De groote zonden van vuile zelfs-bevleckinge, door jonge en oude mans- en vrouwspersoonen ontdekt : hoe zy met voordagt door snoode lusten en onreine beweginge, de begeerte des vleesch opwekken en voldoen door zig zelven te bezoedelen, en beschadigen, ten verderve van ziel en lighaem : betoogt in veele brieven en exempelen van die menschen, aan den heer I.M. gezonden zyn, en door zyne geneesmiddelen herstelt geworden, volgens zyn boek Onania, dat te Londen tot twaalfmaal gedrukt is