content
Vorige

Archief van de Commissie tot Redding van Drenkelingen (Rotterdam)

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.


 • Titel:
  Archief van de Commissie tot Redding van Drenkelingen (Rotterdam)
 • Nummer:
  1019
 • Datering:
  1899-1952
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Het gehele archief is zonder beperkingen voor ieder ter inzage.
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  In het archief bevinden zich 7 delen van de serie: 'Historie en gedenkschriften van de Maatschappij tot Redding der Drenkelingen', opgericht binnen Amsterdam 1767 (1768-1821). Daarnaast bevat het archief onder meer statuten en het huishoudelijk reglement, copieboeken (ca. 1900-1920), correspondentie, notulen (ca. 1906-1951), financiële stukken, jaarverslagen (1940-1942), stukken betreffende de Davermanbeker, een brochure over 'enkele bijzonderheden omtrent de oprichting der Maatschappij tot Redding van Drenkelingen' en een gedenkboek van hen die in de commissie zitting hebben gehad.
 • Trefwoorden:
 • Vormer: