content
Vorige

Archief van de Commissie tot Redding van Drenkelingen (Rotterdam)

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.

  10, Sociale zorg, Welzijn , Arbeid
  08, Instellingen op ideele grondslag

 • Titel:
  Archief van de Commissie tot Redding van Drenkelingen (Rotterdam)
 • Nummer:
  1019
 • Datering:
  1899-1952
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Het gehele archief is zonder beperkingen voor ieder ter inzage.
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  In het archief bevinden zich 7 delen van de serie: 'Historie en gedenkschriften van de Maatschappij tot Redding der Drenkelingen', opgericht binnen Amsterdam 1767 (1768-1821). Daarnaast bevat het archief onder meer statuten en het huishoudelijk reglement, copieboeken (ca. 1900-1920), correspondentie, notulen (ca. 1906-1951), financiële stukken, jaarverslagen (1940-1942), stukken betreffende de Davermanbeker, een brochure over 'enkele bijzonderheden omtrent de oprichting der Maatschappij tot Redding van Drenkelingen' en een gedenkboek van hen die in de commissie zitting hebben gehad.
 • Trefwoorden:
 • Vormer: