content
Vorige

Archief van het Maria Catharina Van Dooren's Vrouwengesticht van Weldadigheid

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.

  10, Sociale zorg, Welzijn , Arbeid
  05, Armenzorg, bejaardenzorg, jeugdzorg

 • Titel:
  Archief van het Maria Catharina Van Dooren's Vrouwengesticht van Weldadigheid
 • Nummer:
  1033-01
 • Datering:
  1807-1998
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Archiefstukken jonger dan 50 jaar zijn ter inzage na het ondertekenen van een verklaring over het gebruik van de verkregen gegevens
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Het archief bevat onder meer notulen van bestuursvergaderingen, besluitenlijsten, oprichtingsstukken en statuten; stukken betreffende benoemingen van hoofdbestuurders en Opper-Stichtvrouwen, correspondentie, testamenten, eigendomsbewijzen van landerijen, percelen en stukken land, kasboeken, rekeningen en verantwoordingen, kwitanties en andere financiële stukken.
 • Trefwoorden:
 • Vormer:
 • Verantwoordingen:
  Auteur(s): B.J. Bollemeijer / H.J. Eijssens (1999)