content
Vorige

Archief van de Derde HBS met 5-jarige cursus aan het Afrikaanderplein; de Van Oldenbarnevelt HBS

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.


 • Titel:
  Archief van de Derde HBS met 5-jarige cursus aan het Afrikaanderplein; de Van Oldenbarnevelt HBS
 • Nummer:
  1034
 • Datering:
  1921-1971
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Het gehele archief is zonder beperkingen voor ieder ter inzage
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  In het archief bevinden zich voornamelijk toelatingsexamens en eindexamens, alsook overgangsrapporten en reglementen voor de eindexamens. Verder bevat het archief onder meer boekenlijsten en urentabellen, overzichten van lesbenodigdheden, bestelboeken, lesmateriaal, overzicht van de wederwaardigheden van de school (personeel, leerlingen, gebouw en inventaris), personeelsdossiers, correspondentie, financiële stukken, kwitanties, statistieken, stukken betreffende het Jubileumfonds, een programma ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan, stukken betreffende een schooluitje, brochures en stukken betreffende de botanische tuin.
 • Trefwoorden:
 • Vormer: