content
Vorige

Archief van de Rotterdamse Jeugd Gemeenschap

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.

  10, Sociale zorg, Welzijn , Arbeid
  05, Armenzorg, bejaardenzorg, jeugdzorg

 • Titel:
  Archief van de Rotterdamse Jeugd Gemeenschap
 • Nummer:
  1125
 • Datering:
  1952-1967
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Het gehele archief is zonder beperkingen voor ieder ter inzage.
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Het archief bevat onder meer correspondentie, circulaires, notulen, jaarverslagen (ook van derden), stukken betreffende het centraal orgaan, bijeenkomsten, ledenlijsten; stukken betreffende jeugdfestivals, jeugdimpresariaat, programmamogelijkheden, opbouwdag, raad voor lichamelijke opvoeding, raketcommissie, commissie vakantiebestemming, speelgids, jeugd & Ahoy, sportbond, NOVIB, hulpactie Rode Kruis, jeugdzorg; financiële stukken, subsidies; informatiebladen, brochures, persberichten en krantenartikelen.
 • Trefwoorden:
 • Vormer:
 • Verantwoordingen:
  Titel toegang: Inventaris van de Rotterdamse Jeugd Gemeenschap, (1930) 1952-1967
  Auteur(s): J.C.A. van Dongen (Rotterdam, 1/1/2016)