content
Vorige

Archief van de Stichting VluchtelingenWerk Rijnmond (VWR)

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.


 • Titel:
  Archief van de Stichting VluchtelingenWerk Rijnmond (VWR)
 • Nummer:
  1296
 • Datering:
  1980-2005
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Het gehele archief is zonder beperkingen voor ieder ter inzage
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Het archief bevat stukken van de vereniging die in 1992 werd omgevormd tot stichting die het geestelijke en maatschappelijke welzijn van vluchtelingen en asielzoekers moest bevorderen, onder meer door onderwijs. In 2005 is zij opgeheven. Het archief bevat onder meer statuten, notulen van algemene bestuursvergaderingen, het multi-disciplinair team, teamvergaderingen en coördinatorenoverleg en daarnaast jaarstukken (1984-2004), correspondentie, stukken betreffende vluchtelingenorganisaties (Iran, Sierra Leone, China, Afghanistan), inburgering, clustervorming en opheffing, als ook cliëntendossiers.
 • Trefwoorden:
 • Vormer: