content
Vorige

Archief van de Universiteitsraad van de Erasmus Universiteit Rotterdam

  Bekijk het hele archief


 • Titel:
  Archief van de Universiteitsraad van de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Nummer:
  1364
 • Datering:
  1973-1985
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Het gehele archief is zonder beperkingen voor ieder ter inzage
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Het archief bevat de beleidsdossiers en besluitvorming van de Universiteitsraad over de processen die de Universiteitsraad regelt en bestuurt bij de universiteit in zijn geheel. Het archief bevat de beleidsdossiers en vaststelling van de begroting, jaarrekeningen, verslagen, financiële schema's, ontwikkelingsplannen, financiële regelingen, kiesreglementen en studentenvoorzieningen. Verder was de Universiteitsraad verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs en wetenschapsbeoefening aan de universiteit. Het betrof zaken over inrichting van het onderwijs, voorzieningen voor studenten, inschrijving en toelating, aantallen studenten, instellen van opleidingen en studierichtingen. Er waren door de Universiteitsraad adviescommissie ingesteld op specifieke beleidsterreinen: buitenland, bestuurlijke zaken, onderwijs & onderzoek, personeelszaken, welzijn studenten, emancipatiezaken, financiële en begrotingszaken, benoeming leden College van Bestuur en buitenuniversitaire leden. Hiervan is de besluitvorming terug te vinden in de vergaderdossiers met agenda's, besluiten en verslagen.
 • Trefwoorden:
 • Geschiedenis van de Archiefvormer:
  De Universiteitsraad is in 1973 ingesteld bij de inwerkingtreding van de Wet Rijksuniversiteit Rotte... Lees meer
 • Geschiedenis van het archief / de collectie:
  De archiefvorming vond in de periode 1973-1984 plaats bij de griffie en maakte deel uit van de onder... Lees meer
 • Verwant materiaal:
  De Universiteitsraad was belast met de vaststelling van het beleid van de Erasmus Universiteit Rotte... Lees meer
 • Verantwoordingen:
  Titel toegang: Inventaris van het archief van de Universiteitsraad van de Erasmus Universiteit Rotterdam
  Auteur(s): Raimond Geluk (Rotterdam, 2012)
 • Verantwoording:
  Het archief besloeg de periode 1973-1999 en was geordend op basis van de code universiteiten en hoge... Lees meer