content
Vorige

Archief van de Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest (VVR)

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.

  15, Cultuur, Sport, Recreatie, Evenementen
  02, Toneel, muziek, dans

 • Titel:
  Archief van de Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest (VVR)
 • Nummer:
  1385
 • Datering:
  1935-2005
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Archiefstukken jonger dan 20 jaar zijn ter inzage met toestemming van de archiefeigenaar
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Het archief bevat chronologisch per jaar dossiers met notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, jaarverslagen, correspondentie, stukken betreffende financiën, leden, acties, concerten, muziekinstrumenten, reizen, jubilea (50-jarig in 1985), programmabladen Intrada en de Vriendenwinkel.
 • Trefwoorden:
 • Vormer: