content
Vorige

Archief van de Parochie van de H. Theresia van het kindje Jezus - Aanvulling

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.


 • Titel:
  Archief van de Parochie van de H. Theresia van het kindje Jezus - Aanvulling
 • Nummer:
  1422a
 • Datering:
  1926-1980
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  De archiefstukken jonger dan 50 jaar zijn ter inzage met toestemming van de archiefeigenaar. De archiefstukken betreffende doop, vormsel, eerste communie en bijlagen huwelijk (matrimonialia) jonger dan 100 jaar en betreffende huwelijk jonger dan 75 jaar zijn ter inzage met toestemming van de archiefeigenaar.
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  De aanvulling op het archief van deze parochie uit de wijk Bloemhof bevat notulen van kerkbestuursvergaderingen (1927-1972), jaarstukken, correspondentie, financiële stukken en stukken rond de verkoop van gebouwen in 1972, een parochieboek met adressen, registers van parochianen op straatnaam, Huwelijksformulieren (1964) en oorkonden. Daarnaast zijn er jaarstukken van het Parochieel Armbestuur (1937-1962) en financiële stukken van het Maatschappelijk Werk (1944-1945).
 • Trefwoorden:
 • Vormer: