content
Vorige

Archief van het Rotterdams Lyceum

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.


 • Titel:
  Archief van het Rotterdams Lyceum
 • Nummer:
  1451
 • Datering:
  1918-1985
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  De archiefstukken voor zover jonger dan 50 jaar zijn, met uitzondering van het reeds gepubliceerde drukwerk, ter inzage met toestemming van de gemeentearchivaris
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Het archief bevat correspondentie (1919-1929), stukken betreffende oorlogsherinneringen (W.O. II) en vacatures, Jaarverslagen van de Vereniging tot Verbetering van het Neutraal Bijzonder Onderwijs te Rotterdam (1951-1953) en van het Rotterdams Lyceum (1952-1973). Het grootste deel van het archief bevat materiaal over leerlingen: bezoekboeken met verslag gesprekken met ouders (1921-1959), kaartsysteem van leerlingen (1920-1988) en 18 m1 aan leerlingendossiers met cijferlijsten en correspondentie (grotendeels alfabetisch), cahiers met cijfers van schriftelijk werk per vak, stukken betreffende aangiften van nieuwe leerlingen, toelatingsexamens en eindexamens en registers met rapportcijfers per leerling (ca. 1921-1961, met indices).
 • Trefwoorden:
 • Vormer:
 • Verantwoordingen:
  Titel toegang: Plaatsingslijst van het archief van het Rotterdamsch Lyceum
  Auteur(s): N.N. (Rotterdam, 1/1/2009)