content
Vorige

Archief van het College van Decanen en de Rector Magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam

  Bekijk het hele archief


 • Titel:
  Archief van het College van Decanen en de Rector Magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Nummer:
  1495
 • Datering:
  1973-1985
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Het gehele archief is zonder beperkingen voor ieder ter inzage
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Het archief bestaat uit de neerslag van de activiteiten die door het College van Decanen en de Rector Magnificus werden uitgevoerd. Het betreft hier het opstellen van regelgeving voor de uitvoering van promoties, de toekenning van (ere)doctoraten. Verder was het college betrokken bij de benoeming van de rector magnificus en stelde het jaarverslagen op over de activiteiten. Het College van Decanen gaf daarnaast advies, gevraagd of ongevraagd, aan de universiteitsraad en het College van Bestuur over onderwijszaken en wetenschapsbeoefening aan de universiteit. Het archief bevat tevens de verslaglegging van de vergadering van het College van Decanen. De Rector Magnificus was verantwoordelijk voor het handhaven van tucht onder studenten en het geven van een verslag in het openbaar over de universiteit. Verder was de Rector de vertegenwoordiger van de universiteit in de contacten met universiteiten en hogescholen. Tevens was hij de universitaire vertegenwoordiger bij activiteiten van bestuursorganisaties op gebieden die raakvlakken hadden met onderwijs en onderzoek. Bij Erasmus universiteit was hij tevens belast met de coördinatie van de jaarlijkse viering van de dies natalis. Hij was mede verantwoordelijk voor de lustrumviering als de dies natalis daar deel van uitmaakte.
 • Trefwoorden:
 • Geschiedenis van de Archiefvormer:
  College van Decanen Het College van Decanen werd met de Wet universitaire Bestuurstructuur(stb. ... Lees meer
 • Geschiedenis van het archief / de collectie:
  Het archiefbeheer werd uitgevoerd door een medewerker van de afdeling Post, Archief en Reproductie (... Lees meer
 • Verantwoordingen:
  Titel toegang: Inventaris van het archief van het College van Decanen en de Rector Magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam
  Auteur(s): Raimond Geluk (Rotterdam, 2012)
 • Verantwoording:
  De bewerking van de archieven begon in 2005 en is in 2007 afgerond. De afdeling post en archiefza... Lees meer