content
Vorige

Archief van het Gemeentelijk Energie Bedrijf Rotterdam

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.


 • Titel:
  Archief van het Gemeentelijk Energie Bedrijf Rotterdam
 • Nummer:
  164-02
 • Datering:
  1947-1992
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Correspondentie betreffende het personeel en de personeelsdossiers van de directieleden, voor zover jonger dan 50 jaar, zijn ter inzage met toestemming van de gemeentearchivaris, tenzij de betreffende personen aantoonbaar niet meer in leven zijn. LET OP: Bij de rubriek "correspondentie" onder "raadhuisstukken" zitten ook stukken betreffende personeel, herkenbaar aan de codering 11.
  De archiefstukken met de nummers 1534-1537 voor zover jonger dan 50 jaar zijn ter inzage met toestemming van de gemeentearchivaris.
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Het archief bevat jaarverslagen, correspondentie, stukken betreffende financiën, personeel, gebouwen en taken als productie en distributie van gas en electriciteit, stadsverwarming, CAI, voorlichting. Daardoor zijn er dossiers betreffende afrekening van energieverbruik, vergaderstukken van de werkgroep betaliingsproblemen, inkoop, contacten met verbruikers, bouw, sloop en onderhoud van gebouwen, staf- en directievergaderingen van de administratieve en later financieel-economische afdelingen, reorganisaties. beleid en planning, automatisering, energievoorziening aan wijken, personeel en personeelsbeleid en medezeggenschap, Dienst Bescherming Bevolking, electriciteitsfabrieken Galileïstraat, Maasvlake, Maashaven, Schiehaven en Waalhaven, kolenvergassing, koelwater, windenergie. Daarnaast bevat het archief stukken van het Bijkantoor Brielle (1928-1967), de NV Electriciteitsmaatschappij Voorne & Putten te Brielle (1921-1930) en de Technische Studieclub GEB-Rotterdam (1931-1976).
 • Trefwoorden:
 • Vormer:
 • Verantwoordingen:
  Titel toegang: Inventaris van het archief van Archief van het Gemeentelijk Energie Bedrijf (GEB) Rotterdam, (1880) 1947-1992
  Auteur(s): R.J.A. Rommelse en H. Zomer (Rotterdam, 1/1/2015)

  Titel toegang: Dossierinventaris statisch archief GEB-Rotterdam
  Auteur(s): Zonder naam (Rotterdam, 1/1/1995)

  Titel toegang: Inventaris van het archief van het Gemeente Elekriciteitsbedrijf > Energie Bedrijf (GEB) Rotterdam, (1880) 1947-1992
  Auteur(s): R.J.A. Rommelse (Rotterdam, 1/1/2005)