content
Vorige

Archieven van de Scheepvaart Vereniging Zuid (SVZ) en andere lidverenigingen - Aanvulling

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.


 • Titel:
  Archieven van de Scheepvaart Vereniging Zuid (SVZ) en andere lidverenigingen - Aanvulling
 • Nummer:
  169b
 • Datering:
  1907-2005
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  De archiefstukken voor zover jonger dan 15 jaar zijn ter inzage met toestemming van de archiefeigenaar
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Dit betreft de archieven (ca 1978-ca 2000) van organisaties die zich inzetten voor belangen van ondernemingen en organisaties in het gebied van de mainport Rotterdam, werkzaam in de haven en logistiek, alsmede de industrie. Deltalinqs zet het werk van de Stichting Europoort/Botlek Belangen en Scheepvaart Vereniging Zuid voort. De kern van de archieven wordt gevormd door 1) jaarverslagen, 2) notulen of verslagen van bestuursvergaderingen en (algemene) ledenvergaderingen, 3) (leden-)circulaires over specifieke onderwerpen die voor de aangeslotenen van belang (kunnen) zijn, 4) correspondentie en 5) specifieke dossiers. De stukken zijn in chronologische volgorde geordend.
 • Trefwoorden:
 • Taal:
  Nederlands
 • Vormer:
 • Geschiedenis van de Archiefvormer:
  Deltalinqs startte in januari 2001 als federatieve vereniging van de Stichting Europoort/Botlek Bela... Lees meer
 • Geschiedenis van het archief / de collectie:
  Voor overbrenging naar het Gemeentearchief Rotterdam werden de archieven bewaard op het kantooradres... Lees meer
 • Verwant materiaal:
  Het Gemeentearchief Rotterdam heeft al archiefstukken onder a) archieftitel Scheepvaart Vereniging Z... Lees meer
 • Verantwoordingen:
  Titel toegang: Inventaris van de archieven van de Scheepvaart Vereniging Zuid (SVZ) en andere lidverenigingen, 1907-2005
  Auteur(s): W. van der Kooij (Deltalinqs) (Rotterdam, 1/1/2010)
 • Verantwoording:
  Deze archieven vormen deels een aanvulling op de eerder in bewaring gegeven archief van SVZ. Daarbij... Lees meer