content
Vorige

Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)

  Bekijk het hele archief


 • Titel:
  Archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
 • Nummer:
  18
 • Datering:
  1585-1811
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Het gehele archief is zonder beperkingen voor ieder ter inzage.
 • Aantekeningen:
 • Trefwoorden:
 • Vormer:
 • Geschiedenis van de Archiefvormer:
  Aantal notarissen Van oudsher was in de Nederlanden het notarisambt zeer begeerd. Het gevolg was... Lees meer
 • Geschiedenis van het archief / de collectie:
  Van de notarissen die in 1594 actief waren is alleen het protocol van Jacob Symonsz. bewaard gebleve... Lees meer
 • Geschiedenis van de ordening en de beschrijving:
  Indiceeren en binden der protocollen Het Burgemeestersbesluit van 11 Juni 1670 betrof niet allee... Lees meer
 • Verantwoordingen:
  Titel toegang: Inventaris van de archieven van de Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten, 1585-1811
  Auteur(s): E. Wiersum (Rotterdam, 1/1/2005)

  Titel toegang: Archieven der Notarissen, die op het tegenwoordig Grondgebied der Gemeente Rotterdam gefundeerd hebben, 1585-1811
  Auteur(s): E. Wiersum (Rotterdam, 1/1/1919)
 • Verantwoording:
  Dankzij de financieele medewerking der Regeering, die tweemaal een subsidie beschikbaar stelde voor ... Lees meer