content
Vorige

Archieven van Kerkenraad, Ministerie van Predikanten en Diaconie van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum

  Bekijk het hele archief

  17, Religie, Levensbeschouwing
  02, Nederlandse Hervormde kerk
  02, Hervormde gemeenten

 • Titel:
  Archieven van Kerkenraad, Ministerie van Predikanten en Diaconie van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum
 • Nummer:
  23-01
 • Datering:
  1618-1984
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  De archiefstukken met de nummers 638-644, 932, 934, 937, 944, 953-955, 958, 968-970, 972-973-997, 1032 en 1092 jonger dan 50 jaar en de archiefstukken met de nummers 634-637, 646-655, 661, 663-665, 674-689, 691-696, 700, 703, 704, 707, 717-720, 726, 728-731, 738, 739, 749, 760, 762, 765, 766, 768, 770-773, 776, 780-782, 784-787, 789-803, 806, 813-816, 821-827, 828-852, 854-873, 876-887, 892, 893, 898, 903, 914-918, 954, 1072 jonger dan 75 jaar zijn ter inzage na schriftelijke toestemming van de archiefeigenaar
 • Aantekeningen:
 • Trefwoorden:
 • Geschiedenis van de Archiefvormer:
  Organisatie der gereformeerde kerken Weliswaar hadden de gereformeerde gemeenten in Zuid-Holland... Lees meer
 • Geschiedenis van het archief / de collectie:
  Op 17 juni 1574 nam de synode provincialis te Dordrecht de volgende besluiten, aan welke wij het hie... Lees meer
 • Geschiedenis van de ordening en de beschrijving:
  Indiceering 17de en 18de eeuw Op 28 augustus 1686 wordt aan de kerkenraad gevraagd "oft niet... Lees meer
 • Verwant materiaal:
  De doop- en trouwboeken van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum, daterende van vóó... Lees meer
 • Verantwoordingen:
  Titel toegang: Inventaris van de archieven van Kerkenraad, Ministerie van Predikanten en Diaconie van de Hervormde Gemeente Rotterdam-C (voorheen Nederduitsch-Hervormde Gemeente te Rotterdam) en een aantal daarbij gedeponeerde archieven
  Auteur(s): Dr. A.C. Kersbergen, Dr. H. ten Boom en C.A. Hokke) (Rotterdam, 1/1/1996)

  Titel toegang: De archieven van kerken en liefdadige instellingen, tweede deel, het archief van de Ned. Herv. Kerk te Rotterdam en het archief van de Ned. Herv. Kerk te Kralingen
  Auteur(s): Dr. A.C. Kersbergen (Rotterdam, 1/1/1934)
 • Verantwoording:
  Verantwoording Bij de inventarisatie rezen verschillende vragen. De oude inventaris was tientall... Lees meer