content
Vorige

Archieven van de parochies O.L. Vrouw Koningin van de H. Rozenkrans en H. Albertus Magnus te Rotterdam - Aanvulling

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.


 • Titel:
  Archieven van de parochies O.L. Vrouw Koningin van de H. Rozenkrans en H. Albertus Magnus te Rotterdam - Aanvulling
 • Nummer:
  323a
 • Datering:
  1913-1975
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Archiefstukken met de nummers 1, 2, 3 13, 14 en 31 voor zover jonger dan 80 jaar zijn ter inzage met toestemming van de archiefeigenaar
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  De aanvulling op het archief bevat stukken van zowel de OLV Koningin van de Rozenkrans (Provenier) als de H. Albertus Magnus (Blijdorp), als van na de fusie in 1969. Provenier: Parochiekroniek (1954-1964), intentieregister, financiële stukken van kerkbestuur en armbestuur, verslagen van visitaties van dominicaner provenciaal), jaarstukken van het kloosterhuis, stukken van het apostolaat van de dominicanen en notulen van conferenties van priesters uit de parochies van Rotterdam-Noord. Blijdorp: Intentieregisters, financiele stukken van kerkbestuur en armbestuur waaronder jaarstukken, notulen van armbestuursvergaderingen. OLV Rozenkrans en H. Albertus: Notulen van het kerkbestuur (1980-1982) en bijlagen (1970-1975), financiële stukken van het armbestuur.
 • Trefwoorden:
 • Vormer:
 • Verantwoordingen:
  Titel toegang: Inventaris van de archieven van de parochies O.L. Vrouw Koningin van de H. Rozenkrans en H. Albertus Magnus te Rotterdam - aanvulling, 1913-1975
  Auteur(s): C. van Dongen (Rotterdam, 2015)