dossier 151: Commissie van Toezicht op de gemeentelijke inrichtingen voor Nijverheidsonderwijs.
dossier 152: Benoeming en tijdelijke benoeming hoofdonderwijzeressen Bewaarscholen.
dossier 153: Gemeentelijk Schooltoezicht.
dossier 154: Benoeming, ontslag enz. van amanuenses, conciërges e.d.
dossier 156: Inbraak en diefstal in schoolgebouwen.
dossier 158: Benoeming van hoofden aan lagere scholen"> dossier 151: Commissie van Toezicht op de gemeentelijke inrichtingen voor Nijverheidsonderwijs.
dossier 152: Benoeming en tijdelijke benoeming hoofdonderwijzeressen Bewaarscholen.
dossier 153: Gemeentelijk Schooltoezicht.
dossier 154: Benoeming, ontslag enz. van amanuenses, conciërges e.d.
dossier 156: Inbraak en diefstal in schoolgebouwen.
dossier 158: Benoeming van hoofden aan lagere scholen"> content
Vorige

1923 dossier 141: Schoolbouw (algemeen). dossier...