dossier 160: St. Joseph's Gezellen-vereeniging (subsidie) Jaarverslag.
dossier 161: Vakschool voor binnenschippers.
dossier 162: Vakcursus van den Nederlandschen Drogistenbond.
dossier 164: Bureau voor Beroepskeuze.
dossier 165: Rotterdamsche vereeniging voor schoolwerktuinen.
dossier 166: Vacantie-kinderfeest.
dossier 169: Salarisregeling personeel L.O. (uitvoering Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925).
dossier 170: Bouw van een schoolgebouw bevattende twee openbare scholen aan de Drentschestraat.
dossier 171: Schoolbouw (algemeen).
dossier 173: Bouw van een Ambachtsschool aan de Linker Maasoever
vervolg van doss. 153 van 1918, Vakteekenschool Hillevliet, doss. 205/1931.
dossier 174: Botanische tuin.
dossier 175: Salarisregeling personeel nijverheidsonderwijs"> dossier 160: St. Joseph's Gezellen-vereeniging (subsidie) Jaarverslag.
dossier 161: Vakschool voor binnenschippers.
dossier 162: Vakcursus van den Nederlandschen Drogistenbond.
dossier 164: Bureau voor Beroepskeuze.
dossier 165: Rotterdamsche vereeniging voor schoolwerktuinen.
dossier 166: Vacantie-kinderfeest.
dossier 169: Salarisregeling personeel L.O. (uitvoering Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925).
dossier 170: Bouw van een schoolgebouw bevattende twee openbare scholen aan de Drentschestraat.
dossier 171: Schoolbouw (algemeen).
dossier 173: Bouw van een Ambachtsschool aan de Linker Maasoever
vervolg van doss. 153 van 1918, Vakteekenschool Hillevliet, doss. 205/1931.
dossier 174: Botanische tuin.
dossier 175: Salarisregeling personeel nijverheidsonderwijs"> content
Vorige

1926 dossier 146: Academie B.K. en T.W. (Middelba...