content
Vorige

Archief van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.

  08, Verkeer, Waterstaat
  03, Verkeer , vervoer
  02, Water

 • Titel:
  Archief van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland
 • Nummer:
  517
 • Datering:
  1875-1980
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  De archiefstukken zijn ter inzage na het ondertekenen van een verklaring over het gebruik van de verkregen gegevens
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Het betreft een compleet bedrijfsarchief, met onder meer: - Aandeelhoudersvergaderingen - Catalogi van diverse tentoonstellingen - Vaarschema's - Foto's betreffende bijeenkomsten, personeelsleden, schepen - Herdenkingsboeken - Jaarverslagen - Persberichten - Boekhouding/financiële administratie (waaronder accountantsrapporten, giro's bankafschriften, jaarrekeningen, vergunningen, deviezenvergunnigen, huurcontracten loodsen) - Orderboeken - Folders over diverse onderwerpen, waaronder reizen en reisgezelschappen - Omzetgegevens - Verslagen over de boekjaren - Dossiers met correspondentie en notulen van de directie - Contracten betreffende koop van schepen - Vervoersvoorwaarden - Verkoopstaten over tabak - Keukenverbruiksstaten - Proviandboeken van schepen - Lijsten met personeelsnamen - Tarieven catering In het archief bevinden zich geen scheepsjournalen, geen passagierslijsten en behoudens een stamboek 1887-1920 (doos 897) geen gestructureerde personeelsgegevens.
 • Trefwoorden:
 • Vormer:
 • Geschiedenis van de Archiefvormer:
  De Stoomvaart Maatschappij Zeeland (SMZ) is de rechtsvoorganger van de Stenaline en onderhield vanaf... Lees meer
 • Verantwoordingen:
  Titel toegang: Archief van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, 1875-ca. 1980
  Auteur(s): Th. Vermeer en R. Grootveld (Rotterdam, 1/1/2008)

  Titel toegang: Archief van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, 1875-ca. 1980
  Auteur(s): R. Grootveld (Rotterdam, 1/1/1990)
 • Verantwoording:
  Het archief is ongeordend, behoudens de aanwezige nummers op de omslagen. Deze nummering dateert ... Lees meer