content
Vorige

Archieven van de Parochie H. Joseph

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.


 • Titel:
  Archieven van de Parochie H. Joseph
 • Nummer:
  562
 • Datering:
  1868-1985
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  De archiefstukken jonger dan 50 jaar zijn ter inzage met toestemming van de archiefeigenaar. Dit geldt ook voor reproducties van deze archiefstukken en voor publicatie hierover.
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  De archieven bevatten onder meer stukken stukken van de
  - pastoor: agenda's, team, correspondentie, liturgie, preken, intentielijsten, zielzorg, doop-, communie-, vormelingen-, trouw- een begraafregisters
  - kerkbestuur: notulen van vergaderingen, corrrespondentie, statistiek, parochieraad, werkgroepen, commissies, congregaties, koren, schoolbestuur Augustinusschool, parochieel centrum, financiële stukken
  - armbestuur: notulen van de vergaderingen, inventaris, financiële stukken.
  Ook zijn er stukken betreffende de samenwerking met de oud-katholieke Paradijskerk (H.H. Petrus en Paulus), waar de Josephparochie na 1968 introk, en clichés voor drukwerk.
 • Trefwoorden:
 • Vormer: