content
Vorige

Archief van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Rotterdam

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.


 • Titel:
  Archief van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Rotterdam
 • Nummer:
  575
 • Datering:
  1900-1978
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Archiefstukken jonger dan 50 jaar zijn ter inzage met toestemming van de gemeentearchivaris.
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Het archief bevat notulen van jaarvergaderingen en van de Raad van Toezicht, en van het College van Afgevaardigden en Dekenvergaderingen. Daarnaast is er correspondentie, stukken betreffende klachten, adviezen, bemiddeling, afhandeling en beslissingen, als mede circulaires en mededelingen, ledenlijsten, stukken betreffende de Jonge Blalie (rechtenstudenten), rechtsbijstand en financiële stukken en correspondentie met de NOVA (Nederlandse Orde van Advocaten).
 • Trefwoorden:
 • Vormer:
 • Verantwoordingen:
  Auteur(s): M. de Klerk (Rotterdam, 1994)