content
Vorige

Archief van de Stichting Mathenesserhof

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.

  09, Openbare werken, Ruimtelijke ordening, Huisvesting
  02, Volkshuisvesting

 • Titel:
  Archief van de Stichting Mathenesserhof
 • Nummer:
  596
 • Datering:
  1923-1992
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Archiefstukken jonger dan 30 jaar zijn ter inzage na het ondertekenen van een verklaring over het gebruik van de verkregen gegevens
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Het archief van de in 1926 opgerichte Stichting bevat notulen van bestuursvergaderingen (1938-1977, 1989-1990), jaarverslagen en jaarrekeningen, akte van oprichting, correspondentie met onder meer bewoners en de (moeder)Vereniging tot Verbetering van Armenzorg, een bouwtekening (1926), huurstaten en financiële stukken.
 • Trefwoorden:
 • Vormer: