content
Vorige

Archief van de Stichting Mathenesserhof

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.


 • Titel:
  Archief van de Stichting Mathenesserhof
 • Nummer:
  596
 • Datering:
  1923-1992
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Archiefstukken jonger dan 30 jaar zijn ter inzage na het ondertekenen van een verklaring over het gebruik van de verkregen gegevens
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Het archief van de in 1926 opgerichte Stichting bevat notulen van bestuursvergaderingen (1938-1977, 1989-1990), jaarverslagen en jaarrekeningen, akte van oprichting, correspondentie met onder meer bewoners en de (moeder)Vereniging tot Verbetering van Armenzorg, een bouwtekening (1926), huurstaten en financiële stukken.
 • Trefwoorden:
 • Vormer: