content
Vorige

Archief van de Nederlandse Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Katten Felikat

  Van dit archief zijn online geen toegangen beschikbaar. Neem contact op met de studiezaal voor meer informatie.


 • Titel:
  Archief van de Nederlandse Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Katten Felikat
 • Nummer:
  609
 • Datering:
  1935-1984
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  Publicatie van kwalitatieve gegevens jonger dan 50 jaar met toestemming van de archiefeigenaar
 • Aantekeningen:
 • Beschrijving:
  Het archief bevat statuten, notulen van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen, als ook van de Federation Feline d'Europe, correspondentie, ledenlijsten, stambomen (op nummer en index), catalogi en stukken betreffende tentoonstellingen, jaarstukken, een kaartsysteem van registraties en transfers / eigendomsoverdrachten en een gedenkboek van het 50 jarig jubileum (1984).
 • Trefwoorden:
 • Vormer: