content
Vorige

Archief van de Gemeentepolitie Rotterdam

 

  Bekijk het hele archief


 • Titel:
  Archief van de Gemeentepolitie Rotterdam
 • Nummer:
  63
 • Datering:
  1845-1994
 • Opmerkingen openbaarheidsbeperking:
  De archiefstukken jonger dan 100 jaar met de nummers 3042a, 3043-3084, 3085, 3085a-e, 3086, 3087, 3087a-3123 zijn ter inzage met toestemming van de gemeentearchivaris.
  De archiefstukken jonger dan 75 jaar met de nummers 882-1183, 1855, 2698-2756, 2764-2796, 2809-2827, 2837-2903, 2977-2992, 3003-3004, 3013-3035, 3037a, 3037b, 3040a, 3040b, 3041a, 3041b, 3042a, 3042b, 3157, 3158, 3171, 3175-3191, 3280-3293, 3393, 3396-3455, 3470-3703, 3746-3802, 3804-3805, 4225, 4234, 4235, 4237, 4239, 4240, 4267, 4269, 4271-4273, 4286, 4287, 4294-4333, 4348-4411 zijn ter inzage met toestemming van de gemeentearchivaris.
  De archiefstukken jonger dan 50 jaar met de nummers 4082, 4083, 4085, 4104, 4106, 4109, 4134, 4135, 4141-4161, 4178, 4185-4186 zijn ter inzage met toestemming van de gemeentearchivaris.
 • Aantekeningen:
  Voor de periode 1845-1949 zijn er naast nadere informatie zoekwijzers aanwezig. Dit zijn zoekhulpen ... Lees meer
 • Beschrijving:
  Het politiearchief bestaat voornamelijk uit chronologische series registers, onder meer van correspondentie van de hoofdcommissaris, dagrapporten en aangifterapporten, de vreemdelingenadministratie en de personeelsadministratie. Voor de periode van de Tweede Wereldoorlog zijn er daarnaast ook stukken over (politieke) arrestanten, stukken betreffende bombardementen vanaf 1941, en stukken van de Ordedienst Luchtbescherming. In de eerste maanden van de Tweede Wereldoorlog is in het archief van de Rotterdamse politie veel te vinden over de chaos na de meidagen en het bombardement. Er zijn weinig documenten over vermiste personen maar wel veel over goederen die zijn ontvreemd, gevorderd of gestolen. Dit is terug te vinden in de algemene correspondentie, de dag- en nachtrapporten en de aangifteboeken.
 • Trefwoorden:
 • Geschiedenis van de Archiefvormer:
  Inleiding De taken van de politie kunnen als volgt worden samengevat: zorg voor de veiligheid, bew... Lees meer
 • Geschiedenis van het archief / de collectie:
  De Gemeentepolitie Rotterdam was een hiërarchische organisatie met een grote administratie. In ... Lees meer
 • Geschiedenis van de ordening en de beschrijving:
  Ordening van de correspondentie op onderwerp In de serie Algemene correspondentie vanaf 1910 werde... Lees meer
 • Verwant materiaal:
  Documenten inzake politiezaken 1823-1845 bevinden zich in het Secretariearchief (Politie en Openbare... Lees meer
 • Verantwoordingen:
  Titel toegang: Plaatsingslijst van het archief van de Gemeentepolitie Rotterdam 1845 -1949, met aanvulling 1949-1994
  Auteur(s): K.F. van Dijk (Rotterdam, 1/1/2003)

  Titel toegang: Voorlopige inventaris van het Politie-archief, 1845-1949
  Auteur(s): F.A.M. Schoone (Rotterdam, 1/1/1982)

  Titel toegang: Plaatsingslijst van het archief van de Gemeentepolitie Rotterdam, 1845-1949
  Auteur(s): K.F. van Dijk (Rotterdam, 1/1/1990)

  Titel toegang: Plaatsingslijst van het archief van de Gemeentepolitie Rotterdam, 1949-1994
  Auteur(s): Zonder naam (Rotterdam, 1/1/2002)

  Titel toegang: Inventaris van het archief van de Gemeentepolitie Rotterdam 1845 -1949, met aanvulling 1949-1994
  Auteur(s): M.C. van der Ent (Rotterdam, 1/1/2017)
 • Verantwoording:
  Ondanks dat het archief van de Gemeentepolitie Rotterdam al decennia lang beschikbaar gesteld wordt ... Lees meer